2018-04-19

MIPS och POC Sweden når förlikning och fördjupar sitt samarbete

Den 15 november 2017 offentliggjorde MIPS AB ("MIPS") att bolaget beviljats ett preliminärt förbudsföreläggande i Tyskland för att förhindra intrång av POC Sweden AB ("POC") i ett av MIPS patent. POC invände därefter och genstämde MIPS, varefter det preliminära förbudsföreläggandet upphävdes den 16 mars 2018.

MIPS och POC har idag ingått ett förlikningsavtal avseende de pågående rättsprocesserna. Förlikningen innebär inte någon skyldighet för någon av parterna att ersätta den andra partens kostnader avseende processerna. Bolagen har nu för avsikt att gemensamt utveckla säkrare hjälmar som kombinerar POCs och MIPS styrkor inom teknisk innovation, stil och kvalitet. Samarbetet förväntas att ha begränsad påverkan på 2018 års nettoomsättning för MIPS.

---

Denna information är sådan information som MIPS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 klockan 16:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
JOHAN THIEL, KONCERNCHEF OCH VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88
MAX STRANDWITZ, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54 

OM MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 25 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer.

MIPS aktie har varit noterad på Nasdaq Stockholm sedan mars 2017. För mer information se www.mipscorp.com. 

Attachments:

PDF