2020-05-07

VD och styrelseledamot i MIPS genomför aktieförsäljning efter avslutad aktieteckning i optionsprogram

Inför börsnoteringen av MIPS AB (”MIPS”) i mars 2017 beslutade en extra bolagsstämma att inrätta två teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter och anställda i MIPS. Under mars och april 2020 har teckningsoptioner utnyttjats för teckning av sammanlagt 883 750 nya aktier i MIPS. Någon ytterligare aktieteckning kommer inte att ske enligt incitamentsprogrammen.

MIPS VD, Max Strandwitz, och styrelseledamoten Pernilla Wiberg har efter genomförd aktieteckning valt att genomföra en försäljning av sammanlagt 120 000 aktier under eftermiddagen den 7 maj 2020, motsvarande knappt 0,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Priset i försäljningen var 253 kronor per aktie.

Försäljningarna skedde primärt för att finansiera teckningslikviden i det tidigare optionsprogrammet och, såvitt avser MIPS VD Max Strandwitz, för att finansiera betalning av optionspremien i det nya optionsprogrammet där Max avser att teckna det maximala antalet teckningsoptioner som allokeras till honom.

Attachments:

VD och styrelseledamot i MIPS genomför aktieförsäljning efter avslutad aktieteckning i optionsprogram