2018-05-08

MIPS får positivt beslut i patenttvist med Bauer avseende MIPS Brain Protection System

MIPS AB ("MIPS") har erhållit ett positivt domstolsbeslut i en viktig patenttvist med Bauer Hockey Ltd. och Bauer Hockey LLC ("Bauer") avseende MIPS patenterade hjälmteknik mot rotationsrörelse vid sneda islag. Den federala domstolen i Kanada har avkunnat en dom som bekräftar giltigheten av MIPS patenträttigheter avseende MIPS Brain Protection System.

Beslutet av den federala domstolen i Kanada upprätthåller MIPS kanadensiska patent 2 798 542 och bekräftar således nyhetsvärdet och uppfinningshöjden hos den patenterade MIPS Brain Protection System-teknologin. Samma teknik är patenterad av MIPS världen över och har implementerats i ledande varumärkens hjälmar för användning i ett flertal sporter. I domstolsprocessen hävdade Bauer att MIPS inte hade rätt till patentskydd i Kanada avseende den aktuella teknologin på grund av bristande nyhetsvärde och uppfinningshöjd. Den federala domstolen höll dock inte med Bauer, utan slog istället fast giltigheten av MIPS kanadensiska patent.

Dessutom fastslog domstolen vissa av Bauers patenträttigheter som ogiltiga då dessa ansågs som uppenbara varianter av den tidigare utvecklade MIPS-teknologin. Den kanadensiska domstolens avgörande begränsar också omfattningen av Bauers egna patenträttigheter . Domstolen fann att vissa av Bauers patentkrav var alltför lika tidigare offentliggjord MIPS-teknologi för att vara giltiga enligt kanadensisk lag. Vidare ansågs "Suspend-tech"-teknologin som används i Bauer Re-Akt-hjälmen inte göra intrång i MIPS patent på grund av skillnaderna i funktionalitet mellan de två teknologierna.

"Jag är mycket nöjd med att denna tvist äntligen har blivit framgångsrikt löst. Denna dom följer bara några veckor efter att det europeiska patentverket beslutat att upphäva ett europeiskt patent avseende samma teknologi som tidigare beviljats Bauer", säger Johan Thiel, VD MIPS. "Jag är särskilt nöjd med tanke på det dedikerade teamet av forskare och produktutvecklare på MIPS som har varit djupt involverade i de innovationer som ligger till grund för  den beprövade teknologin för att minska påverkan från rotationsrörelser vid sneda islag och som drivit beviljandet av patentet i fråga."

Domstolsbeslutet kommer att publiceras i sin helhet och Bauer har möjlighet att överklaga.

Informationen utgjorde insiderinformation innan offentliggörandet och är sådan att MIPS AB behöver offentliggöra den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen gavs av nedanstående kontaktpersoner för publicering den 8 maj 2018 kl 16:30 CET.

---
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
JOHAN THIEL, KONCERNCHEF OCH VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88
MAX STRANDWITZ, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54 

OM MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 25 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer.

MIPS aktie har varit noterad på Nasdaq Stockholm sedan m

Attachments:

PDF