2022-02-02

MIPS: Inbjudan till presentation av resultatet för januari-december 2021

MIPS publicerar bokslutskommunikén för januari-december 2021 den 10 februari 2022 klockan 07:30 (CET).

Max Strandwitz, VD och koncernchef och Karin Rosenthal, CFO, presenterar resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00 (CET). Konferensen kommer att hållas på engelska. Bokslutskommunikén samt en presentation kommer att finnas tillgängliga på mipscorp.com/investerare.

För att deltaga i telefonkonferensen och för att erhålla inloggningsuppgifter, vänligen registrera er via länken nedan: https://financialhearings.com/event/43240

Attachments:

MIPS: Inbjudan till presentation av resultatet för januari-december 2021