2021-03-26

MIPS årsredovisning 2020

MIPS AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.mipscorp.com.

Attachments:

MIPS Årsredovisning 2020