2018-07-18

MIPS och bauer avslutar tvist och avtalar om att inte vidta ytterligare legala åtgärder

Efter beslutet av den federala domstolen i Kanada som meddelades nyligen i patenttvisten med Bauer Hockey Ltd och Bauer Hockey LLC ("Bauer") avseende MIPS Brain Protection System, har MIPS AB ("MIPS") ingått ett avtal med Bauer. Avtalet innebär att parterna har avgjort alla utestående frågor relaterade till beslutet, att tvisten nu är avslutad och att ingen part ska vidta ytterligare legala åtgärder i ärendet. Avtalet är det sista steget för MIPS att avsluta sina mellanhavanden med Bauer avseende patenttvisten.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

JOHAN THIEL, KONCERNCHEF OCH VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88

MAX STRANDWITZ, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54

OM MIPS
MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 25 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. 

MIPS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com.

Attachments:

PDF