2023-08-31

Mips investerar i sensorteknologibolaget Quin

Mips AB (publ) (”Mips”) har ingått ett avtal om att förvärva 25 procent av sensorteknologibolaget Quintessential Design, Inc. (“Quin”) för en köpeskilling om 7,3 miljoner USD.

Quin är ett ingrediensvarumärke inom teknologi för händelsedetektering och har tillhandahållit specialiserad sensorfusion samt mjukvara till hjälmvarumärken sedan 2018. Quins teknologi förvandlar vanlig utrustning till smarta följeslagare som kan upptäcka säkerhetshändelser, utlösa åtgärder för nödsituationer och även koppla samman närmaste räddningstjänst med de som är i nöd.

Mips VD Max Strandwitz kommenterar: ”Med denna investering tar Mips ett starkt första steg mot att utforska möjligheterna med sensorteknologi i hjälmar. Vi är övertygade om att Quins smarta teknologi har många möjligheter, och de arbetar med samma kundcentrerade tillvägagångssätt för att hjälpa att rädda liv vilket alltid har varit i centrum för vårt arbete på Mips. Vi ser fram emot ett meningsfullt, synergistiskt samarbete och vi är glada att kunna bidra med vår kompetens för att stötta Quin på deras spännande resa framåt.

”Quin är entusiastiska över att samarbeta med Mips, en pionjär inom hjälmindustrin”, kommenterar Anirudha Surabhi, VD för Quin. ”Vi värdesätter skillnaden Mips gör inom säkerhetsvärlden. Vår gemensamma vision och engagemang för datadrivna säkerhetslösningar gör detta samarbete perfekt för att driva nya innovationer inom detta område. Quin är ständigt innovativa för att göra våra sensorfunktioner ännu smartare med ny teknologi. Mips stärker vår mission och vi är redo att omfamna detta nya kapitel att göra säkerhet smartare, bättre och mer tillgängliga för alla.”

Mips noterar Quins styrka inom intelligent teknologi, dess mission att leverera säkerhet till förare och dess tillvägagångssätt i att sätta kunden först samt ser goda möjligheter för tillväxt och ytterligare innovation med en delad kundbas. Genom ökad datainsamling rörande incidenter med användandet av sensorteknologi med hög precision och sammanhörande maskininlärningsalgoritmer är investeringen i Quin ett viktigt steg i att möta Mips vision, ambition och strategi.

Investeringen i en innovatör som Quin markerar ett strategiskt drag för att utforska potentialen i sensorteknologi. Mips bygger på en vetenskaplig grund och försöker ständigt hitta nya vägar att inhämta data relaterande till hjälmsäkerhet med syftet att expandera denna grund och stärka Mips position som världsledande inom hjälmsäkerhet. Mips och Quin har en gemensam vision om att använda data och vetenskap för att främja säkerhetsåtgärder inom skyddsutrustning och säkerhetssystem.

Attachments:

Mips investerar i sensorteknologibolaget Quin