2019-06-25

MIPS AB (publ): MIPS förvärvar varumärket GlideWear och relaterade patenträttigheter

MIPS, som är världsledande inom hjälmbaserad säkerhet med lösningar som skyddar hjärnan, har idag ingått ett rörelseöverlåtelseavtal om förvärv av varumärket GlideWear och patenträttigheterna relaterade till GlideWear-teknologin från säljaren Tamarack Habilitation Technologies, Inc. ("Tamarack").

Köpeskillingen uppgår till cirka 1 miljon dollar, vilken erlägges kontant. Tillträde har skett direkt vid rörelseöverlåtelseavtalets ingående.

Förvärvet av den unika GlideWear-teknologin är ett viktigt steg i MIPS ambition att fortsätta utveckla och bredda sitt produktutbud. MIPS har sedan början av 2018 inkluderat GlideWear i vissa av sina lösningar som skyddar hjärnan med framgångsrika resultat och förvärvet av GlideWear-teknologin är en naturlig förlängning av det befintliga samarbetet.

Den förvärvade teknologin är ett lågfriktionsmaterial i två lager som främst har använts i medicinska applikationer för att skydda huden från skadlig friktion och skjuvning. Som en del av transaktionen har Tamarack beviljats en royaltyfri licens av MIPS under en åttaårsperiod för fortsatt användning av tekniken inom Tamaracks befintliga medicinska applikationer.

Förvärvet förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på nettoomsättningen eller EBIT för MIPS under 2019.

"Vi är mycket nöjda med förvärvet av GlideWear-teknologin och tillgången till material som kommer att förbättra vår produktportfölj. Vi startade utvecklingsarbetet med Tamarack för några år sedan och insåg snabbt värdet av att ha GlideWear-teknologin i vår produktportfölj", säger Max Strandwitz, VD för MIPS.

Denna information är sådan som MIPS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 25 juni 2019 klockan 17:45 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
MAX STRANDWITZ, KONCERNCHEF OCH VD
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54 

 

 

 

 

 

 

 

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm. Bolagets huvudkontor med 29 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. MIPS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com 

Attachments:

PDF