2018-11-02

Valberedning för MIPS AB inför årsstämma 2019

I enlighet med årsstämmans beslut skall ledamöterna i valberedningen inför årsstämman utgöras av representanter från de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2018 samt av MIPS ordförande. Valberedningen har utsetts av Bell Technology Acquisition LLC (BTA), Robur fonder och Tredje AP Fonden, vilka har utsett var sin representant som tillsammans med ordföranden skall utgöra bolagets valberedning.

Valberedningens ledamöter är Johan Winnerblad (BTA), Annika Andersson (Robur fonder), Peter Lundqvist (Tredje AP Fonden) samt MIPS styrelseordförande Bengt Baron. Valberedningen kommer förbereda förslag till årsstämman 2019 avseende bland annat ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, samt eventuella ändringar i valberedningsinstruktionen.

Årsstämma 2019 kommer att hållas i Stockholm den 9 maj 2019. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via email till: Valberedning@mipsprotection.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
JOHAN THIEL, KONCERNCHEF OCH VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88
MAX STRANDWITZ, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54 

 

OM MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.
Bolagets huvudkontor med 26 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. MIPS-aktien är sedan mars 2017 noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com. 

Attachments:

PDF