2019-04-02

MIPS AB (publ): MIPS fortsatt övertygade om bolagets ledande teknologi

Efter den tidigare kommunikationen gällande cykeltillbehörsbolaget Bontragers nya hjälmar utrustade med en ny hjälmteknologi kallad "WaveCel" inledde MIPS en omfattande utvärdering av WaveCel-teknologin.

Efter att ha genomfört rigorösa tester av hjälmar utrustade med WaveCel har MIPS inte funnit bevis som stöder den påstådda minskningen av risken för hjärnskador genom att tillföra WaveCel-teknologin. MIPS är fortsatt övertygade om MIPS BPS som en ledande teknologi och det skydd som det ger mot rotationsrörelser, även i jämförelse med andra teknologier. MIPS har utfört forskning inom hjärnskador under mer än 20 år och har genomfört mer än 22 000 tester i bolagets testlabb.

MIPS bedömer att det är positivt att fler och fler hjälmvarumärken bekräftar vikten av att reducera effekterna av skadegörande rotationsrörelser men det råder tyvärr fortfarande avsaknad av en branschomfattande standard från ett utomstående testorgan, vilket kan göra det svårare för konsumenter att jämföra teknologier.

"Vårt ledarskap på området för lösningar som skyddar hjärnan har rötterna i decennier av vetenskaplig forskning av framstående neurologer och experter inom biomedicin" säger Johan Thiel, VD på MIPS. "Vi värdesätter den samarbetsprocess som är grundläggande inom forskning och testning, med vetskap om att resultatet blir en mer djupgående förståelse för säkerhet för konsumenter."  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
JOHAN THIEL, KONCERNCHEF OCH VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88
MAX STRANDWITZ, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54 

OM MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 26 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. MIPS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com 

Attachments:

PDF