2022-10-15

Tidigarelagt offentliggörande av Mips rapport för tredje kvartalet 2022

Mips AB:s (publ) kvartalsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022 kommer att offentliggöras den 16 oktober 2022 kl 22:00 istället för den 26 oktober 2022.

Mot bakgrund av det pressmeddelande som Mips publicerade den 12 september 2022 angående den utmanande marknadssituationen inom cykelbranschen har bolaget valt att accelerera sitt arbete med rapporten för tredje kvartalet 2022 och tidigarelägga publiceringen av rapporten enligt vad som framgår ovan.
 
Max Strandwitz, VD och koncernchef, och Karin Rosenthal, CFO, presenterar resultatet vid en telefonkonferens den 17 oktober 2022 kl. 10:00. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.

Attachments:

Tidigarelagt offentliggörande av Mips rapport för tredje kvartalet 2022