2021-02-03

MIPS: Inbjudan till presentation av resultatet för januari-december 2020

MIPS publicerar bokslutskommunikén för januari–december 2020 den 11 februari 2021 klockan 07:30 (CET).

Max Strandwitz, VD och koncernchef, presenterar resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00 (CET). Konferensen kommer att hållas på engelska. Bokslutskommunikén samt en presentation kommer att finnas tillgängliga på mipscorp.com/investerare.

För att deltaga i telefonkonferensen och för att erhålla inloggningsuppgifter, vänligen registrera er via länken nedan: https://financialhearings.com/event/13064

Attachments:

MIPS: Inbjudan till presentation av resultatet för januari-december 2020