2019-07-11

MIPS AB (publ): Inbjudan till MIPS kapitalmarknadsdag 2019

MIPS AB ("MIPS") har nöjet att inbjuda investerare, analytiker och media till MIPS kapitalmarknadsdag i Stockholm den 20 september 2019.

Under kapitalmarknadsdagen kommer bolagets VD Max Strandwitz och andra medlemmar ur koncernledningen att presentera MIPS långsiktiga strategi. Eventet kommer att äga rum i Stockholm city, fredagen den 20 september 2019, mellan klockan 10.00 och 13:00. Presentationen kommer att inledas klockan 10.00 och pågår till klockan 12.00 varefter en gemensam lunch kommer att serveras.

Anmälan kan redan nu ske till simon.grunditz@mipsprotection.com.

Mer information kommer att vara tillgänglig på bolagets hemsida, www.mipscorp.com, innan eventet. Eventet är begränsat till representanter från finansmarknad och media. Presentationer från dagen kommer tillgängliggöras på hemsidan i anslutningen till eventet.

Välkommen!

Max Strandwitz
VD och koncernchef

 

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm. Bolagets huvudkontor med 29 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. MIPS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com 

Attachments:

PDF