2022-03-16

Uppdatering om potentiell påverkan från pandemirelaterade nedstängningar i Kina

Med anledning av den snabba smittspridningen av covid-19 i Kina och de åtgärder som vidtas lokalt i form av nedstängningar av samhällen och produktionsanläggningar i syfte att begränsa smittspridningen lämnar MIPS en allmän uppdatering avseende påverkan på MIPS verksamhet.

Den snabba smittspridningen av coronaviruset i Kina sker för närvarande i områden där både MIPS produkter och flertalet av våra kunders produkter tillverkas och där även MIPS kinesiska medarbetare är lokaliserade. Per dagens datum har den finansiella påverkan till följd av nedstängningarna i Kina varit begränsad, dock är situationen oförutsägbar och i det fallet att nedstängningarna skulle fortgå över en längre tid kan vi inte utesluta risken för framtida väsentliga störningar i MIPS tillverkningsled och därmed en negativ finansiell påverkan.
 
MIPS högsta prioritet är våra medarbetares hälsa och säkerhet. Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19 i enlighet med lokala myndigheters råd och förordningar, samtidigt som vi gör vårt yttersta för att förekomma och mildra potentiella störningar för vår verksamhet bland annat genom att vi ökat lagernivåerna av våra produkter och råmaterial.
 
MIPS avser att uppdatera marknaden med relevant information avseende effekterna från nedstängningarna i Kina med anledning av covid-19 när ny information kan delges.

Attachments:

Uppdatering om potentiell påverkan från pandemirelaterade nedstängningar i Kina