2019-05-03

MIPS AB (publ): MIPS - Världens första ishockeyhjälm med MIPS Brain Protection System offentliggörs

Det svenska varumärket inom hjälmbaserad säkerhet MIPS offentliggör sin första samarbetspartner inom ishockeyhjälmar, TRUE Hockey.

MIPS, som är världsledande inom hjälmbaserad säkerhet med lösningar som skyddar hjärnan, offentliggör idag ett samarbete med det ledande hockeyvarumärket TRUE och utvecklingen av den första MIPS-utrustade ishockeyhjälmen, Dynamic 9 Pro, som är avsedd att lanseras senare under året. Samarbetet utgör ett viktigt led i MIPS strategi att expandera till ytterligare hjälmkategorier och är ett uttryck för MIPS ansträngningar att öka medvetenheten om behovet av hjälmskyddande tekniker för undvikande av hjärnskador vid ett flertal aktiviteter. Även om samarbetet är ett viktigt steg för genomförandet av MIPS strategi förväntas inte samarbetet ha någon materiell påverkan på MIPS nettoomsättning eller EBIT för 2019.

"Vi är väldigt entusiastiska över samarbetet med TRUE och möjligheten att bidra till ökad säkerhet inom hockeyvärlden," säger Johan Thiel, MIPS VD. "Det här är visserligen en ny kategori för oss, men samtidigt en kategori som MIPS har försökt att nå under lång tid. TRUE är en samarbetspartner som delar våra värderingar och vi ser fram emot hösten när hjälmen kommer att lanseras på marknaden."

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
JOHAN THIEL, KONCERNCHEF OCH VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88
MAX STRANDWITZ, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54 

OM MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 29 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. MIPS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.mipscorp.com 

Attachments:

PDF