2017-03-23

Utfall av erbjudandet avseende MIPS - handeln i aktien pÄ Nasdaq Stockholm inleds idag

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER MIPS AB (publ) ("MIPS" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier i samband med börsnoteringen pĂ„ Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"). Intresset har varit mycket stort bĂ„de frĂ„n allmĂ€nheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. Erbjudandet var kraftigt övertecknat och handeln i aktien inleds idag pĂ„ Nasdaq Stockholm.

Johan Thiel, VD för MIPS:

"Det Àr fantastiskt roligt att se det stora intresset för MIPS frÄn investerare i Sverige och utomlands. NÀr vi blickar framÄt, kommer vÄrt fokus vara att fortsÀtta vÀxa med befintliga kunder genom ökad penetration av deras hjÀlmutbud sÄvÀl som att attrahera nya kunder i nuvarande och nya hjÀlmkategorier. MIPS arbete med att sprida information kring MIPS BPS och hur rotationsrörelser kan orsaka hjÀrnskador fortsÀtter."

Bengt Baron, Styrelseordförande för MIPS:

"Börsnoteringen Àr en kvalitetsstÀmpel för MIPS som bolag, dess affÀrsmodell och erbjudande och jag Àr vÀldigt glad att se att en sÄ stor investerarkrets delar vÄr entusiasm kring Bolagets potential samt viljan att göra hjÀlmar Ànnu sÀkrare."

Erbjudandet i korthet

Om MIPS

MIPS Àr specialiserat pÄ hjÀlmbaserad sÀkerhet och skydd av hjÀrnan och Àr vÀrldsledande inom detta omrÄde. UtifrÄn en ingrediensvarumÀrkesmodell (eng. ingredient brand model) sÀljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjÀlmindustrin. Lösningen, vilken Àr patenterad pÄ samtliga relevanta marknader, grundar sig pÄ cirka 20 Ärs forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 22 medarbetare inom forskning och utveckling, försÀljning och administration finns i Stockholm dÀr Àven testanlÀggningen Àr belÀgen. Tillverkning sker hos underleverantörer. Under 2016 uppgick MIPS nettoomsÀttning till 87 MSEK och den justerade rörelsemarginalen till 28 procent. För mer information se www.mipscorp.com.

RĂ„dgivare

ABG Sundal Collier och Handelsbanken Capital Markets Àr Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Cederquist Àr legal rÄdgivare till Bolaget och Advokatfirman Hammarskiöld & Co Àr legal rÄdgivare till Joint Global Coordinators.

För mer information, vÀnligen kontakta:

Boel Sundvall, Head of Investor Relations pÄ MIPS
Telefon: +46 705 60 60 18
E-mail: boel.sundvall@mipsprotection.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande Àr inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sÀlja eller förvÀrva vÀrdepapper i nÄgon jurisdiktion dÀr sÄdant erbjudande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande Àr inte avsett för, och fÄr inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, göras tillgÀngligt inom, distribueras eller spridas i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Kanada, Japan eller nÄgon annan jurisdiktion dÀr sÄdan spridning skulle vara otillÄten eller krÀva registrering eller andra ÄtgÀrder. Varje sÄdan ÄtgÀrd kan utgöra brott mot lokala vÀrdepapperslagar eller bestÀmmelser. De vÀrdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gÀllande United States Securities Act frÄn 1933 ("Securities Act") och de fÄr dÀrför inte erbjudas, sÀljas eller spridas, direkt eller indirekt, i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag frÄn registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillÀmplig vÀrdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera nÄgot erbjudande i USA och inget offentligt erbjudande av de vÀrdepapper som avses i detta pressmeddelande lÀmnas i USA.

Erbjudande av de vÀrdepapper som omnÀmns i detta pressmeddelande har lÀmnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande Àr inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillÀmpliga implementeringsÄtgÀrder i nÄgot medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de vÀrdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande baserat pÄ annan information Àn informationen i tidigare nÀmnda prospekt.

I de EES­medlemslÀnder, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet Àr detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten pÄ det sÀtt som avses i Prospektdirektivet, det vill sÀga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som Àr (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gÀllande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)­(d) i Ordern (alla sÄdana personer benÀmns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte Àr Relevanta Personer fÄr inte agera pÄ eller förlita sig pÄ informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsÄtgÀrd som detta pressmeddelande avser Àr enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande mÄste sjÀlva sÀkerstÀlla att sÄdan spridning Àr tillÄten.

----------------------------------------------------------------------

[1] HuvudÀgarna samt 15 ytterligare aktieÀgare i Bolaget

Attachments:

PDF