2020-04-22

MIPS: Inbjudan till presentation av resultatet för perioden januari – mars 2020

MIPS publicerar kvartalsrapporten för januari – mars 2020 den 29 april 2020 klockan 07:30 (CET).

Max Strandwitz, VD och koncernchef, presenterar resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl. 10.00 (CET). Konferensen kommer att hållas på engelska. Kvartalsrapporten samt en presentation kommer att finnas tillgängliga på https://mipscorp.com/investerare/.

För att deltaga i telefonkonferensen och för att erhålla inloggningsuppgifter, vänligen registrera er via följande länk: https://financialhearings.com/event/12323

Attachments:

MIPS: Inbjudan till presentation av resultatet för perioden januari – mars 2020