2019-05-03

MIPS AB (publ): MIPS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2019

JAN - MAR
  • Nettoomsättningen ökade med 91% till 44,9 MSEK (23,6). Justerat för valutaeffekter var ökningen 71%
  • Rörelseresultatet ökade till 11,8 MSEK (1,8)
  • Rörelsemarginalen ökade till 26,3% (7,6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 7,7 MSEK (8,4)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,38 SEK (0,07)

VD KOMMENTAR

STARK START PÅ ÅRET
Det första kvartalet blev en mycket stark start på året med rejäla förbättringar av både försäljning och lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 91% till 44,9 MSEK (23,6). Justerat för valutaeffekter växte vi i kvartalet organiskt med 71%. 
Samtliga hjälmkategorier uppvisade en positiv utveckling ledda av kategorin Snö. Jämförelsetalen hjälptes av att första kvartalet förra året hade en något svagare utveckling än övriga kvartal. Huvuddelen av tillväxten kom från våra befintliga kunder men vi såg även spännande lanseringar från nya kunder under kvartalet. 
Vi ser fortsatt stort intresse i alla våra kategorier från nya kunder, samtidigt som befintliga kunder fortsätter bredda sitt sortiment med MIPS-lösningar. Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 11,8 MSEK (1,8) och vi nådde en rörelsemarginal om 26,3%. 
Det är mycket glädjande att det första kvartalet, som historiskt har varit vårt finansiellt svagaste, nu uppvisar god lönsamhet drivet av ökad försäljning. Detta bekräftar åter skalbarheten i vår affärsmodell.

FORTSATT LEDANDE TEKNOLOGI
Det blev en hel del turbulens i marknaden då vår kund Bontrager lanserade en "ny" teknik under namnet "WaveCel" med starka påstådda testresultat. MIPS har genomfört rigorösa tester av teknologin men har inte kunnat validera de påstådda resultaten.
Vi är övertygade om att MIPS BPS är den ledande teknologin för skydd mot rotations-rörelser i hjärnan. MIPS är unikt som ett ingrediensvarumärke med vår möjlighet att arbeta med alla varumärken och implementera vår teknologi i de flesta typer av hjälmar på ett kostnadseffektivt sätt.
Det är positivt att fler och fler hjälmvarumärken bekräftar vikten av att reducera effekterna av skadegörande rotationsrörelser men det råder tyvärr fortfarande avsaknad av en branschom-fattande standard från ett oberoende test-organ, vilket gör det svårare för både branschen och konsumenter att jämföra teknologier.

SPÄNNANDE LANSERINGAR PÅ MÄSSOR
På världens största mässa för vintersport-produkter, ISPO i München, lanserade fem kunder; Head, Vola, Cebe, Protec och Flaxta sina första snöhjälmar med MIPS BPS. Totalt lanserades 14 nya hjälmmodeller utrustade med MIPS lösningar vid denna mässa.
Vi såg även intressanta lanseringar inom kategorin ridsport på en mässa för rid-produkter i Birmingham där två kunder visade sina nya hjälmar utrustade med MIPS BPS; Champion och Charles Owen. MIPS vann tillsammans med Charles Owen utmärkelse som bästa säkerhetsprodukt.

FÖRSTA KVARTALET ETT REJÄLT KLIV MOT 2020
Med detta starka kvartal i ryggen och en aktiv projektportfölj tillsammans med nya och befintliga kunder ser jag med tillförsikt fram emot kommande kvartal och den fortsatta resan mot våra finansiella mål 2020.

JOHAN THIEL
Vd och koncernchef

Attachments:

PDF