2023-08-31

Förändring i antal aktier och röster i Mips

Under augusti 2023 har antalet aktier och röster i Mips AB (”Mips”) förändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram optionsprogram 2020/2023 som antogs vid årsstämman den 7 maj 2020. Detta har resulterat i 20 600 nya aktier och röster i bolaget.

Den 31 augusti 2023 finns således totalt 26 226 880 aktier och lika många röster i Mips.

Attachments:

Förändring i antal aktier och röster i Mips