2023-04-17

Mips: Inbjudan till presentation av resultatet för det första kvartalet 2023

Mips publicerar kvartalsrapporten för det första kvartalet (januari–mars) 2023 den 26 april 2023 klockan 07:30 (CET).

Max Strandwitz, VD och koncernchef och Karin Rosenthal, CFO, presenterar resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00 (CET). Konferensen kommer att hållas på engelska. Kvartalsrapporten samt en presentation kommer att finnas tillgängliga på mipscorp.com/investerare.
För att deltaga i telefonkonferensen och för att erhålla inloggningsuppgifter, vänligen registrera er via länken nedan: https://financialhearings.com/event/45798

Attachments:

Mips: Inbjudan till presentation av resultatet för det första kvartalet 2023