2018-05-03

MIPS: Inbjudan - Presentation av resultatet för januari - mars 2018

MIPS publicerar delårsrapporten för kvartal 1 2018 den 9 maj kl 7:30 (CET).

Johan Thiel, Vd & koncernchef och Max Strandwitz CFO, presenterar resultatet vid ett konferenssamtal samma dag kl. 10.00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. Delårsrapporten samt presentation kommer finnas tillgängliga på www.mipscorp.com/investerare.

 

För att deltaga i konferenssamtalet och för att erhålla inloggningsuppgifter, vänligen registrera er på länken nedan:

http://emea.directeventreg.com/registration/9179329  (http://emea.directeventreg.com/registration/9179329%20

För ytterligare information

Max Strandwitz, CFO, tel +46 709 611 754 eller per mail Max.Strandwitz@Mipsprotection.com

 

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 25 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. MIPS aktie har varit noterad på Nasdaq Stockholm sedan mars 2017. För mer information se www.mipscorp.com 

Attachments:

PDF