2021-04-29

Delårsrapport januari–mars 2021

Januari-mars 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 48% till 83 MSEK (56),
    den organiska tillväxten uppgick till 66% under kvartalet
  • Rörelseresultatet uppgick till 39 MSEK (16)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 47,4% (29,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69 MSEK (15)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,22 SEK (0,47)


VD-kommentar

Stark start på det nya året med 66% organisk tillväxt
2021 rivstartade med 66% organisk tillväxt under årets första kvartal. Detta trots att vi ser en stökig omvärld omkring oss, med utmaningar framförallt inom leverantörsledet. Återigen har vår affärsmodell visat sig vara motståndskraftig och vi har lyckats parera de utmaningar vi ställts inför på ett bra sätt. Första kvartalet, som normalt är vårt svagaste kvartal, blev omsättningsmässigt det fjärde största kvartalet någonsin. Det är därför glädjande att vi nu för första gången nått en EBIT marginal överstigande 40 procent för det första kvartalet. Tillväxten drevs framförallt av hjälmkategorin Sport, med fortsatt väldigt god efterfrågan på cykelhjälmar. Det bör beaktas att vi har svagare jämförelsetal, då de flesta fabriker inte producerade med full kapacitet under det första kvartalet föregående år. Vi såg en svagare utveckling i kategorin Motorcykel under första kvartalet främst relaterat till fasning av produktion under året och prioritering i hjälmfabriker. Vår positiva syn på Motorcykelkategorin har inte ändrats.

Tillväxten fortsätter att huvudsakligen komma från våra befintliga kunder som utökar sitt sortiment med MIPS och vi ser fortsatt god utveckling av antalet nya kunder.

Rörelseresultatet ökade med 141 procent under kvartalet och uppgick till 39 MSEK (16). Vi såg även en stark förbättring av rörelsemarginalen som ökade till 47,4% (29,1). Operativa kassaflödet utvecklades mycket väl och uppgick till 69 MSEK (15).
 
Ytterligare satsningar inom marknadsföring
Att öka medvetenheten om MIPS och dess produkter är en viktig prioritering för oss. Vi arbetar med flera olika verktyg för att öka kännedomen om oss runt om i världen. Vårt viktigaste verktyg är PR, där vi utökat samarbetet med fler partners för att öka vår räckvidd och förståelse för funktionen av MIPS i en hjälm. Arbetet med att gå från fackpress till daglig media är en viktig del för att bli mer relevant för gemene konsument.

Under kvartalet så välkomnade vi ytterligare atleter till vårt Team MIPS. Först ut var Kate Courtney tillsammans med Scott SRAM teamet, där bland annat även förra OS guldmedaljören Nino Schurter ingår. Kate, som förutom att vara en av de främsta inom Mountainbikecykling, är en fantastisk ambassadör för att öka medvetenheten om hjärnskador och vikten av att ha en bra hjälm.

Det andra teamet, som vi lanserade i mitten av april, är Honda RC team som är världsledande inom Motocross. Teamet består av ett flertal världsledande åkare där den främsta är Tim Gajser. Han är en fyrfaldig världsmästare inom motocross. Honda teamet är en viktig del för att verkligen kunna etablera oss på allvar inom motorsport. Vi kommer att fortsätta lansera atleter under år 2021.

Hjälmkategori Sport – Stark efterfrågan av cykelhjälmar
Normalt brukar det första kvartalet domineras av produktion av framförallt snöhjälmar. Så var inte fallet i år utan den största delen av vår försäljning var fortsatt till den markant ökade efterfrågan av cykelhjälmar runt om i världen. Vi har tidigare pratat om att cykelindustrin trodde att det skulle ta åtminstone till halvårsskiftet innan lagernivåer återgår till det normala. Nu när det är mindre än ett kvartal kvar så ser vi att så inte kommer vara fallet, utan lagernivåer kommer fortsätta att vara ansträngda åtminstone säsongen ut.

Vi har tidigare kommunicerat att vi såg en svag säsong framför oss inom försäljning av snöhjälmar. Nu kan vi konstatera att den globala utvecklingen blev mindre negativ än vad vi förväntade oss. Syd- och Centraleuropa har haft en utmanande säsong med stängda skidorter långt in på säsongen. Däremot på MIPS större marknader, såsom USA och i Norden, så har försäljningen varit relativt god av skidhjälmar och vi ser inte att lagernivåer skall hämma införsäljningen till nästa säsong, till den grad vi tidigare trott.
 
Hjälmkategori Motorcykel – Fortsatt god konsumentefterfrågan för våra lösningar
I kategorin Motorcykel såg vi en svag försäljning med en minskning mot föregående år. Minskningen beror helt på förskjutningen av produktion av motorcykelhjälmar med MIPS och negativ påverkan från valuta. Vi har ett antal nya varumärken som lanserar hjälmar med MIPS och ser fortsatt en god utveckling i konsumentledet, vilket innebär att vi kommer att se en god tillväxt av denna kategori även detta år.
 
Hjälmkategori Säkerhet – Utrullning med vår första internationella kund
I samband med årsbokslutet så kommunicerades vårt första internationella samarbete inom kategorin Säkerhet, med det engelska varumärket Centurion. Lanseringen av MIPS skedde redan i slutet av kvartalet och de första hjälmarna utrustade med MIPS säkerhetssystem har redan nått kund. Vår lansering rönte stort intresse i England och vi ser en god potential för fortsatt utrullning till andra varumärken och andra internationella marknader.

Bra start på 2021. Våra finansiella mål står fast
2021 har börjat på ett mycket tillfredsställande sätt. Vi har fortsatt att flytta fram våra positioner i alla våra tre kategorier. Vi fortsätter med våra aktiviteter att stärka vårt varumärke med två nya atletteam i Team MIPS. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra produkter och därför ser jag fram emot resan mot att uppnå våra långsiktiga mål.

Stockholm, april 2021
 
Max Strandwitz
VD och koncernchef

Attachments:

MIPS AB Delårsrapport Januari Mars 2021