2023-01-30

Mips: Inbjudan till presentation av resultatet för januari-december 2022

Mips publicerar bokslutskommunikén för januari-december 2022 den 9 februari 2023 klockan 07:30 (CET).

Max Strandwitz, VD och koncernchef och Karin Rosenthal, CFO, presenterar resultatet vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00 (CET). Konferensen kommer att hållas på engelska. Bokslutskommunikén samt en presentation kommer att finnas tillgängliga på mipscorp.com/investerare.

För att delta i telefonkonferensen och för att erhålla inloggningsuppgifter, vänligen registrera er via länken nedan:
https://financialhearings.com/event/45797

Attachments:

Mips: Inbjudan till presentation av resultatet för januari-december 2022