2022-09-12

Mips förutser en kortsiktigt svagare utveckling av cykelmarknaden än vad som tidigare kommunicerats

Mips AB kommunicerade i halvårsrapporten 2022 att lagersituationen hos återförsäljare inom cykelbranschen vid tidpunkten var fortsatt obalanserad och att situationen kunde komma att påverka den kortsiktiga efterfrågan på Mips produkter. Mips bedömning är att den fortsatt utmanande marknadssituationen inom cykelbranschen där återförsäljare på de flesta marknader påtagligt minskat sina inköp kommer att påverka Mips försäljning och resultat negativt under resten av året.

”Den osäkra marknadssituationen inom cykelbranschen har fortsatt under det tredje kvartalet och har resulterat i för höga lagernivåer av cyklar och cykeltillbehör hos återförsäljare. Vi ser ett mer avvaktande butiksled som tillsammans med en allmänt minskad köpkraft hos konsumenter har haft en större påverkan på Mips försäljning än vad vi kunnat förutse, vilket också bör ses i ljuset av ett väldigt starkt föregående år med starka jämförelsetal. Vi bedömer att det rör sig om en kortsiktig negativ trend inom cykelbranschen och att denna kan komma att kvarstå under resten av året och den första delen av 2023 tills dess att lagernivåerna åter balanserats. Då Mips försäljning till hjälmvarumärken inom cykelbranschen tidigare år huvudsakligen skett i det tredje och fjärde kvartalet bedömer vi att marknadsläget kommer påverka bolagets försäljning och resultat negativt resten av året”, säger Max Strandwitz, VD på Mips.
 
”Vi fortsätter att ta marknadsandelar och flytta fram vår position inom alla våra kategorier. Vi är övertygade om att de positiva långsiktiga trenderna kvarstår och därmed att efterfrågan kommer att vara fortsatt god inom alla våra kategorier framgent. Vi känner oss trygga med vår långsiktiga strategi, som kommunicerades på vår kapitalmarknadsdag i juni 2022 och som kvarstår intakt, som tillsammans med Mips mycket goda finansiella ställning positionerar oss väl inför framtidens möjligheter och utmaningar”, säger Max Strandwitz.
 
Mips kommer att presentera kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober 2022.

Attachments:

Mips förutser en kortsiktigt svagare utveckling av cykelmarknaden än vad som tidigare kommunicerats