2019-11-01

MIPS: Inbjudan till presentation av resultatet för juli – september 2019

MIPS publicerar delårsrapporten för juli – september 2019 den 8 november 2019 klockan 07:30.

Max Strandwitz, VD och koncernchef, kommer att presentera resultatet vid ett konferenssamtal samma dag kl. 10.00. Konferensen kommer att hållas på engelska. Delårsrapporten samt en presentation kommer att finnas tillgängliga på www.mipscorp.com/investerare.

För att deltaga i konferenssamtalet och för att erhålla inloggningsuppgifter, vänligen registrera er på länken nedan: https://financialhearings.com/event/11901

Attachments:

MIPS: Inbjudan till presentation av resultatet för juli – september 2019