Cedric Marmeys

Chief of Operations

Född 1983 och COO sedan 2023

Utbildning och professionell erfarenhet:

Civilingenjörsutbildning, Linköpings Tekniska Högskola & INP Grenoble. Tidigare Head of Logistics på Daniel Wellington AB, Procurement Manager på Antalis AB samt Supply-Chain Manager på Groupe FSD

Aktuella uppdrag:
Inget

Utvalda historiska uppdrag:
Inget

Innehav i bolaget:
Inget