Fredrik Kjellberg

Chief Marketing Officer

Född 1976 och Chief Marketing Officer sedan 2019.

Utbildning och professionell erfarenhet:
Kandidatexamen i marknadsföring, Stockholms universitet. Tidigare Global Marketing Director pÄ Atomic Austria Gmbh, Global Marketing Manager pÄ Haglöfs Scandinavia AB samt Digital Manager pÄ Peak Performance Production AB.

Aktuella uppdrag:
Inget

Utvalda historiska uppdrag:
Inget

Innehav i bolaget:
50 788 teckningsoptioner
avser innehav den 31 december 2020.