Pernilla Holmgren

Vice President Brand & Marketing

Född 1976 och Vice President Brand & Marketing sedan 2024

Utbildning och professionell erfarenhet:
Magisterexamen Internationell ekonomi från Linköpings universitet. Tidigare Global Head of Trade Marketing på Mips AB, Global Marketing Manager Home på Dometic och Senior Brand communications Manager & Retail Space på adidas.

Aktuella uppdrag:
inget

Utvalda historiska uppdrag:
Inget

Innehav i bolaget:
2 000 teckningsoptioner, avser innehav den 31 mars 2024