Johan Hedlund

Chief Technology Officer

Född 1972 och CTO sedan 2022

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET:
Utbildning i materialteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Tidigare tillförordnad CTO och produktutvecklingschef på Mips AB och Produktutvecklingschef på Teledyne FLIR.

Aktuella uppdrag:
Inget

Utvalda historiska uppdrag:
Inga

Innehav i bolaget:
120 aktier, avser innehav den 1 oktober 2023.