Johan Hedlund

Head of product engineering

Född 1972 och tillförordnad CTO and produktutvecklingschef sedan 2022

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET:
Utbildning i materialteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Produktutvecklingchef på Teledyne FLIR.

Aktuella uppdrag:
Inget

Utvalda historiska uppdrag:
Inga

Innehav i bolaget:
132 aktier, avser innehav per den 14 september 2022