Född 1978 CFO sedan 2020.

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET:
Kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Tidigare ekonomichef Volati AB, Manager global accounting services Klarna, koncernredovisningschef Fabege AB.

Aktuella uppdrag:
Inget

Utvalda historiska uppdrag:
Inget

Innehav i bolaget:

280 aktier, 19 000 teckningsoptioner, avser innehav den 31 mars 2024.