Född 1978 CFO sedan 2020.

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET:
Kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Tidigare ekonomichef Volati AB, Manager global accounting services Klarna, koncernredovisningschef Fabege AB.

Aktuella uppdrag:
Inget

Utvalda historiska uppdrag:
Inget.

Innehav i bolaget:
280 aktier
avser innehav den 1 oktober 2023.