Född 1975 och CEO sedan 2019.

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET:
Civilekonomutbildning, BorÄs Högskola. Tidigare CFO pÄ MIPS AB, CFO Operations pÄ Cloetta AB och Finance Director pÄ Unilever Supply Chain Company och Unilever Nordic.

Aktuella uppdrag:
Inget

Utvalda historiska uppdrag:
Inget.

Innehav i bolaget:
121 500 aktier
216 494 teckningsoptioner
avser innehav per den 31 december 2020.