Född 1975 och CEO sedan 2019.

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET:
Civilekonomutbildning, Borås Högskola. Tidigare CFO på Mips AB, CFO Operations på Cloetta AB och Finance Director på Unilever Supply Chain Company och Unilever Nordic.

Aktuella uppdrag:
Styrelseledamot i Quintessential Design, Inc.

Utvalda historiska uppdrag:
Inget.

Innehav i bolaget:

78 025 aktier, 56 500 teckningsoptioner, avser innehav den 31 mars 2024.