Magnus Welander

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2019, styrelseledamot sedan 2016. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född 1966. Civilingenjör Industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Aktuella uppdrag:
Styrelseordförande i Embellence Group AB (publ) samt Eleiko Group AB och styrelseledamot i Herenco Holding AB samt HESTRA-Handsken AB.

Utvalda historiska uppdrag:
VD för Thule Group AB (publ), VD för Envirotainer samt olika ledande befattningar inom Tetra Pak i Italien och Australien.

Innehav i bolaget:
50 500 aktier avser innehav den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.