Magnus Welander

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2019, styrelseledamot sedan 2016. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född 1966. Civilingenjör Industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Aktuella uppdrag:
Koncernchef Thule Group.

Utvalda historiska uppdrag:
Vd för Envirotainer, olika ledande befattningar inom Tetra Pak i Italien och Australien. Styrelsemedlem i MIPS AB.

Innehav i bolaget:
50 500 aktier avser innehav den 31 december 2021.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.