Thomas Bräutigam

Styrelsemedlem

Styrelseledamot sedan 2021.

Född 1967. MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktuella uppdrag:
President Lifting Automation Division på Piab AB samt styrelseordförande i AxKid AB och Dcbl Intressenter AB (Sordin).

Utvalda historiska uppdrag:
VD för TAWI, ColArt, BRIO, European Nursery Group samt Tretorn.

Innehav i bolaget:
10 500 aktier, avser innehav den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.