Thomas Bräutigam

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem sedan 2021.

Född 1967. MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

MBA from Stockholm School of Economics.

Aktuella uppdrag:
President Lifting Automation Division på Piab AB samt styrelseordförande i AxKid AB.

Utvalda historiska uppdrag:
VD för ColArt, BRIO, European Nursery Group samt Tretorn.

Innehav i bolaget:
0 aktier avser innehav den 31 december 2021
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.