2017-03-13,

MIPS offentliggör sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm