Hållbarhet

Mips är världsledande inom sitt område och har som ambition att vara branschledande även när det gäller hållbarhet. Bolaget skall leva upp till andras förväntningar och visa vägen. Det är så Mips har förutsättningar att fortsätta växa både lönsamt och hållbart.

Ladda ner hela vår hållbarhetsrapport här

Viktiga händelser inom hållbarhet 2022

Levererat elva kundprojekt med postindustriell plast. Målet för 2022 var att leverera tre kundprojekt med postindustriell plast.

Anslutit Mips till Science Based Targets initiative (SBTi) och satt upp bolagsspecifika klimatmål för bidra till att uppnå agendan med Parisavtalet – dvs att Mips ska sänka de totala utsläppen med 42% till och med 2030. Den organiska tillväxtstrategin kan innebära att Mips behöver minska utsläppen med 90%.

Vi har åtagit oss att följa Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen till en högst 1,5°C.

Mips har uppnått målet om en arbetsplats med jämn könsfördelning med 40–60 fördelning mellan kvinnor och män, för 2022 var dessa siffror 48/52.

All vår energiförbrukning i Sverige kommer från förnybara energikällor.

Anslutit Mips till FN:s Global Compact och påbörjat implementationsarbetet av dess tio principer i vår verksamhet.

Fasat ut tre produkter med höga utsläpp från vårt produktutbud.

Produktutvecklingsprocessen är sedan 2022 uppdaterad med att inkludera en klimatberäkning i enlighet med the Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) för att proaktivt kunna säkerställa att framtida produkter är mer hållbara än nuvarande produktportfölj.

Våra värdeord:
Vi vågar (We dare)

Att våga handlar om mod, innovation och att utmana status quo. Jag är nyfiken på att testa nya lösningar och är inte rädd för att misslyckas eller att be om hjälp. Jag utmanar mig själv och andra för att nå vår vision.

Vi bryr oss (We care)

Att bry sig handlar om att skapa en hållbar miljö där människor
kan prestera. Jag visar respekt för mina kollegor. I min strävan att nå högsta kvalitet tar jag ansvar för mitt eget välbefinnande.

Vi delar (We share)

Att dela handlar om att skapa transparens, samhörighet och förtroende. Jag delar kontinuerligt med mig av mina erfarenheter och mina kunskaper med mina kollegor. Jag bidrar till samarbete över funktionerna.

Nyckelmål hållbarhet 2023

Vi förstår klimatutmaningen och stödjer ambitionerna i Parisavtalet. För att öka förståelsen om hur vi kan minska vår klimatpåverkan behöver vi först få full inblick i våran klimatpåverkan. Det kommer att leda vägen framåt. 

Science Based Targets

Minska utsläpp per såld produkt med totalt 12%.

UN Global Compact

Utföra tredjepartsrevisioner hos de tre mest strategiskt viktiga leverantörerna i leverantörskedjan.

Circular product offering

Erbjuda 100% postindustriell plast i vår mest sålda säkerhetslösning hos våra leverantörer.

Mips totala klimatpåverkan

Under 2021 genomfördes en första kartläggning av Mips totala klimatpåverkan enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Under 2022 har vi fått tillgång till mer granulär data och kunnat förfina analysen av de totala utsläppen. Detta har inneburit att de estimat som användes 2021 har kunnat uppdateras till mer exakt data. 2022 satte vi som mål att till och med 2030 sänka de totala utsläppen med 42 procent baserat på SBTi’s beräkning utan tillväxt. För 2023 är vår målsättning att minska de totala utsläppen med 12 procent per såld enhet.

Totala utsläpp 2022

Total climate emission

Other Production
Total 6,250 tco2e 650 5600
Produktion
Elleverantör45.2%
Råmaterial40.1%
Transporter5.3%
Totalt90.6%
Övrigt
Övrigt4,5%
Resor / IT2,9%
Köldmedia / AC1,5%
El, Kina0,4%
Vatten0,1%
El, Sverige0.0%
Totalt9.6%

En stark företagskultur 

En del av Mips vision är att med vår teknologi säkerställa att hjälmar inom alla kategorier skyddar användarna betydligt bättre än vad dagens teststandarder förespråkar.

Vi är pionjärer inom detta viktiga område, vilket ställer höga krav på att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens och passion för att hela tiden göra säkrare och bättre produkter. Trots att vi är världsledande på det vi gör, är vi ödmjuka och nyfikna på att lära oss mer. Vi utmanar ständigt oss själva och uppmuntrar alla medarbetare att vara sitt bästa jag varje dag.

Vi har uppnått målet om en arbetsplats med jämn könsfördelning med 40–60 fördelning mellan kvinnor och män, för 2022 var dessa siffror 48 kvinnor och 52 män.

Hjälmsäkerhet

En hållbar samhällsutveckling är mycket viktigt för oss och vi anser att Mips teknologi och produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle, då de syftar till att medföra en förbättring av hjälmskyddet för både sportutövare och användare inom yrkesmässigt bruk. Förbättrat hjälmskydd leder till ökad trygghet och säkerhet, och minskar risken för både kort- och långvariga sjukskrivningar och bestående skador.

Levererat elva kundprojekt med postindustriell plast. Målet för 2022 var att leverera tre kundprojekt med postindustriell plast.

En hållbar leveranskedja

Vi har ingen egen produktion utan använder oss av externa leverantörer för tillverkning av våra säkerhetssystem. För att försäkra oss om att leveranskedjan och tillverkningen av produkterna är hållbara, behöver vi säkerställa att leverantörernas leveranskedja lever upp till internationella krav, lagar och konventioner.

Greenhouse Gas Protocol

Produktutvecklingsprocessen är sedan 2022 uppdaterad med att inkludera en klimatberäkning i enlighet med the Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) för att proaktivt kunna säkerställa att framtida produkter är mer hållbara än nuvarande produktportfölj.