HĂ„llbarhet

För MIPS Àr hÄllbart företagande en förutsÀttning för att kunna vÀxa lönsamt över tid och dÀrigenom skapa vÀrde för konsumenter, kunder, medarbetare, aktieÀgare, samhÀllet och andra intressenter.

Den grundlÀggande utgÄngspunkten för MIPS hÄllbarhetsarbete Àr att minimera negativ pÄverkan pÄ samhÀllet, medarbetare och miljön, men Àven att dra nytta av de möjligheter som ett gott hÄllbarhetsarbete innebÀr för bolaget.

Tillsammans med leverantörer och samarbetspartners arbetar MIPS för att sÀkerstÀlla att pÄverkan pÄ klimat och miljö begrÀnsas i möjligaste mÄn, att samma vÀrdegrund tillÀmpas i hela MIPS vÀrdekedja, att ett socialt ansvar tas för alla medarbetare och att mÀnskliga rÀttigheter i alla avseenden respekteras.

Fyra fokusomrÄden

VÄr dialog med vÄra intressenter och den vÀsentlighetsanalys vi har gjort för att identifiera vÄr rÄdighet och pÄverkansgrad har gjort att vi för nÀrvarande har valt att fokusera vÄrt hÄllbarhetsarbete kring fyra fokusomrÄden:

1

Uppförandekod och andra policyer

Uppförandekoden har antagits för att betona de vÀrderingar och principer som styr vÄrt förhÄllande till varandra, vÄra intressenter och omvÀrlden.

LÀs mer om vÄr uppförandekod
1