VĂ„ra medarbetare

En del av MIPS vision Àr att med vÄr teknologi som reducerar skaderisken sÀkerstÀlla att hjÀlmar inom alla kategorier skyddar anvÀndarna betydligt bÀttre Àn vad dagens teststandarder föresprÄkar.

Vi Àr pionjÀrer inom detta viktiga omrÄde, vilket stÀller höga krav pÄ att attrahera och behÄlla medarbetare med rÀtt kompetens och passion för att hela tiden göra sÀkrare och bÀttre produkter. Trots att vi Àr vÀrldsledande pÄ det vi gör Àr vi ödmjuka och nyfikna pÄ att lÀra oss mer. Vi utmanar stÀndigt oss sjÀlva och uppmuntrar vÄra medarbetare att vara sitt bÀsta jag varje dag.

Vi anser att en stark företagskultur, med ett coachande ledarskap, gott samarbete och delaktiga medarbetare, Àr en viktig förutsÀttning för att kunna vara ledande inom vÄrt omrÄde och en grund för vÄr fortsatta tillvÀxtresa. Under de senaste Ären har vi, tillsammans med en extern partner, investerat i ett program för att stÀrka vÄr kultur ytterligare.

Attrahera, utveckla och behÄlla medarbetare

Vi vÀrderar och premierar vÄra duktiga medarbetare. För att kunna vara ledande inom vÄr bransch sÄ Àr det av yttersta vikt att vi fortsÀtter att vara en spÀnnande arbetsgivare, som kan attrahera, utveckla och behÄlla engagerade och kompetenta medarbetare. MIPS har ett nÀra samarbete med svenska och utlÀndska universitet dels för att ha en aktiv dialog, dels för att trygga vÄr lÄngsiktiga kompetensförsörjning. Vi ser gÀrna att högskolestudenter skriver sina uppsatser hos MIPS vilket hittills i flera fall har resulterat i en efterföljande anstÀllning.

Vid behov anvĂ€nder vi oss Ă€ven av extern expertis för att sĂ€kerstĂ€lla att vi har rĂ€tt kompetens inom vissa specialistomrĂ„den. Alla medarbetare har Ă„rliga utvecklingssamtal med sin nĂ€rmaste chef, dĂ€r individuella mĂ„l och utvecklingsplaner tas fram som sedan följs upp regelbundet. Flera gĂ„nger om Ă„ret arrangeras Ă€ven sĂ„ kallade ”Lunch and Learn”, dĂ€r vi hĂ„ller interna föredrag och/eller diskuterar aktuella Ă€mnen.

Samma anstÀllningsvillkor gÀller i allt vÀsentligt i Sverige och i Kina Àven om lokal arbetslagstiftning medför vissa skillnader.

MÄngfald, jÀmstÀlldhet

För MIPS har mÄngfald varit, och Àr fortfarande, en viktig del i vÄr framgÄng. Olika kompetenser och erfarenheter gör att vi hela tiden utvecklas som bolag. Vi har medarbetare frÄn ett flertal olika lÀnder och tillÀmpar dÀrför engelska som vÄrt koncernsprÄk. HjÀlmbranschen har traditionellt varit mansdominerad och vi arbetar aktivt för att vÀnda den trenden liksom för att frÀmja mÄngfald i vÄr verksamhet. I MIPS uppförandekod betonas alla mÀnniskors lika vÀrde och att MIPS ska ha rÀttvisa förhÄllanden mellan individer och grupper.

Risker

VÄr arbetsplats gynnas av en arbetsplats som Àr inkluderande och dÀr olikheter vÀlkomnas, respekteras, vÀrderas och tas tillvara. Det bidrar till nöjda och produktiva medarbetare. En alltför homogent sammansatt arbetsstyrka riskerar att förbise den potential och de fördelar som mÄngfald medför samt kan leda till ett ensidigt synsÀtt pÄ risker och möjligheter.

INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD

Under 2020 var medelantalet anstÀllda 55 (43) varav 17 (12) kvinnor, motsvarande 32 procent (28) av det totala antalet anstÀllda. Koncernledningen bestÄr av 7 (7) personer, varav 2 (2) kvinnor, motsvarande

29 procent (29) av det totala antalet personer i ledningen.

Styrelsen bestÄr av 5 (5) personer varav 2 (2) Àr kvinnor, motsvarande 40 procent (40) av det totala antalet styrelse- ledamöter.

Könsfördelning
anstÀllda:
Kvinnor: 32%
MĂ€n: 68%

Könsfördelning
ledning:
Kvinnor: 29%
MĂ€n: 71%

Könsfördelning
styrelse:
Kvinnor: 40%
MĂ€n: 60%

HÀlsa, vÀlbefinnande, icke-diskriminering

MIPS ser sina anstÀllda som den enskilt viktigaste framgÄngsfaktorn och att de bidrar till MIPS lÄngsiktiga konkurrenskraft. Det övergripande mÄlet Àr att alla inom koncernen ska uppleva att arbetsmiljön Àr god, trygg och sÀker. Att vÄra medarbetare trivs och mÄr bra Àr av yttersta betydelse för MIPS framgÄng. VÄra chefer ansvarar för att genom en aktiv dialog sÀkerstÀlla vÀlbefinnande och en bra balans mellan arbete och fritid. Vi försöker förebygga ohÀlsa pÄ ett sÄ tidigt stadium som möjligt och tillhandahÄller stöd vid behov för att frÀmja bÄde psykiskt och fysiskt vÀlmÄende hos vÄra anstÀllda.

MIPS Ă€r övertygade om att hĂ€lsosamma medarbetare inte bara minskar sjukfrĂ„nvaron och risken för stress och utbrĂ€ndhet utan ocksĂ„ bidrar till en positiv stĂ€mning och bĂ€ttre prestationer. Alla medarbetare i Sverige erbjuds ett friskvĂ„rdsbidrag samt regelbunden massage och yoga pĂ„ arbetsplatsen. MIPS har Ă€ven investerat i ett gym som Ă€r tillgĂ€ngligt för alla medarbetare samtliga dagar i veckan. Även vĂ„rt dotterbolag i Kina har ett program för hĂ€lsosatsningar.

Vi har nolltolerans mot all form av diskriminering pÄ MIPS. Regler, rutiner och processer i detta avseende beskrivs nÀrmare i vÄr uppförandekod och personalhandbok som alla medarbetare har tillgÄng till. Bolagets anstÀllda, men ocksÄ andra intressen- ter, uppmanas rapportera all form av diskriminering till nÀrmaste chef, CFO eller vd.

Medarbetarundersökning

Varje Är genomförs medarbetarundersökningar, bÄde i Sverige och Kina, dÀr anstÀllda utvÀrderar nÀrmaste chef, funktionen de arbetar inom och sin egen trivsel och vÀlmÄende. Resultatet fungerar som underlag för förbÀttringsÄtgÀrder. DÀrtill genomför vi en undersökning vid halvÄrsskiftet och en mer omfattande medarbetarundersökning i slutet av varje Är.

Risker

Beaktandet av vÄra medarbetares hÀlsa och sÀker- het Àr centralt för MIPS och vi arbetar dÀrför aktivt med att förebygga olyckor och sÀkerstÀlla en bra balans mellan arbete och privatliv. Detta för att undvika risken för ohÀlsa och sjukskrivningar.

INDIKATORER FÖR HÄLSA, SÄKERHET OCH ICKE-DISKRIMINERING

Medarbetarundersökning
Under 2020 visade medarbetarundersökning- en ett index pÄ 80 mot 79 föregÄende Är. Benchmark för företagen som ingÄr i samma mÀtanalys Àr 71.

Kompetensutveckling
MÄlsÀttningen Àr att tre procent av lönekost- naden ska allokeras till kompetensutveckling för de anstÀllda.

Arbetsskador
Nollvision – Inga arbetsskador som har lett till sjukfrĂ„nvaro har rapporterats under 2020.

SjukfrĂ„nvaro – mĂ„l under 3%
2019: 0,74% 2020: 0,83%

Icke-diskriminering
Inget fall av diskriminering har rapporterats under 2020.