En stark företagskultur

En del av Mips vision är att med vår teknologi säkerställa att hjälmar inom alla kategorier skyddar användarna betydligt bättre än vad dagens teststan­ darder förespråkar.

Vi är pionjärer inom detta viktiga område, vilket ställer höga krav på att attrahera och behålla med­ arbetare med rätt kompetens och passion för att hela tiden göra säkrare och bättre produkter. trots att vi är världsledande på det vi gör, är vi ödmjuka och nyfikna på att lära oss mer. Vi utmanar ständigt oss själva och uppmuntrar våra medarbetare att vara sitt bästa jag varje dag.

Vi anser att en stark företagskultur, med ett coachande ledarskap, gott samarbete och delaktiga medarbetare, är en viktig förutsättning för att kunna vara ledande inom vårt område och en grund för vår fortsatta tillväxtresa. Den starka företagskulturen säkerställer vi genom att ha en kontinuerlig och tyd­ lig kommunikation med hela organisationen genom de kick­offer vi har varje år, halvårsvisa medarbetar­ undersökningar respektive uppföljning av dessa samt diverse teamaktiviteter utspritt under året.

Attrahera, utveckla och behålla medarbetare

Vi värderar och premierar våra duktiga medarbetare. För att kunna vara ledande inom vår bransch är det av yttersta vikt att vi fortsätter vara en spännande arbetsgivare, som kan attrahera, utveckla och behålla engagerade och kompetenta medarbetare. Mips

har ett nära samarbete med svenska och utländska universitet dels för att ha en aktiv dialog, dels för att trygga vår långsiktiga kompetensförsörjning. Vi ser gärna att högskolestudenter skriver sina uppsatser hos Mips, vilket hittills i flera fall har resulterat i en efterföljande anställning.

alla medarbetare har årliga utvecklingssamtal med sin närmaste chef, där individuella mål och utvecklingsplaner tas fram som sedan följs upp regelbundet. Flera gånger om året arrangeras även så kallade ”lunch and learn”, där vi håller interna föredrag och/eller diskuterar aktuella ämnen.

Samma anställningsvillkor gäller i allt väsentligt i Sverige och i Kina även om lokal arbetslagstiftning medför vissa skillnader.

Mångfald och jämställdhet

För Mips är mångfald en viktig del i vår framgång. Olika kompetenser och erfarenheter gör att vi hela tiden utvecklas som bolag. Vi har medarbetare från ett flertal olika länder och tillämpar därför engelska som vårt koncernspråk. Hjälmbranschen har traditio­nellt varit mansdominerad och vi arbetar aktivt för att vända den trenden liksom för att främja mång­fald i vår verksamhet.

I Mips uppförandekod betonas alla människors lika värde och att Mips ska ha rätt­ visa förhållanden mellan individer och grupper.

INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET


KÖNSFÖRDELNING ANSTÄLLDA


KÖNSFÖRDELNING LEDNING


KÖNSFÖRDELNING STYRELSE