2023
Års- och hållbarhetsredovisning

Ladda ned årsredovisningen

Mips är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och är världsledande inom hjälmlösningar för skydd mot skadliga rotationsrörelser.

2023 i korthet

MSEK

Nettoomsättning

MSEK

Rörelseresultat

Rörelsemarginal

Utdelning av nettoresultat

Nettoomsättning

MSEK

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nettoomsättning, MSEK 193 268 365 608 563 357

Rörelseresultat

MSEK

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rörelseresultat, MSEK 73 108 167 326 229 70

Utdelning

Utdelning per aktie, SEK

2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Utdelning, SEK 2.5 3 3.5 5 5.5 6

*Föreslagen utdelning avseende 2023

Långsiktig strategi

Mips strategi för 2027 består av tre huvudområden: växa det befintliga erbjudandet, öppna upp nya försäljningskanaler och marknader samt, tillvarata nya möjligheter inom hjälmsäkerhet. Mips finansiella mål för 2027 är:

Nettoomsättning

Rörelsemarginal

Utdelning av nettoresultat

Mips fokusmarknader

Den långsiktiga 2027-strategin bygger på de tre hjälmkategorierna Sport, Motorcykel och Säkerhet som tillsammans representerar en fokusmarknad om totalt 195 miljoner hjälmar med förväntad tillväxt.

Säkerhet Motorcykel Sport
Marknadsuppskattning 110 40 45

“Våra anställda är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn som bidrar till Mips långsiktiga konkurrenskraft.”

VD har ordet

Fortsatta långsiktiga satsningar trots utmanande marknad

2023 var ett fortsatt utmanande år för cykelbranschen och våra kunder. När jag summerade 2022 i vår senaste årsredovisning pratade jag om de externa makrofaktorer som gjorde att det året kändes exceptionellt. Jag kan nu kort summera att marknadsfaktorerna var fortsatt utmanande även detta år. Trots det så kunde vi framförallt mot slutet av året skönja ett antal positiva trender. Medvetenheten om Mips produkter, och vad de gör för att bidra till ökad säkerhet för hjälmanvändare, fortsatte att öka. Även andelen hjälmar utrustade med Mips lösningar som köptes i konsumentledet fortsatte att öka. Under året startade vi också fler kundprojekt för att integrera Mips säkerhetssystem i nya hjälmmodeller än något annat år i företagets historia.

Det var också positivt att notera att cykelbranschen, som sedan mitten av 2022 utmanats av för stora lager i såväl återförsäljarledet som hos hjälmvarumärkena, mot slutet av 2023 började se en normalisering av lagernivåer. Mycket lovande för framtiden var också de lyckade marknadslanseringar som vi genomförde tillsammans med flera stora hjälmtillverkare i den för framtiden så viktiga kategorin Säkerhet. Dessa kommer inte enbart innebära ökad omsättning för Mips, utan även att användare på byggarbetsplatser och inom industrin kommer ha ökat skydd i framtiden.

Max Strandwitz
Koncernchef och VD

Nytt textillabb

För att kunna arbeta effektivt med kvalitetsförbättringar, förkorta utvecklingscykler och kunna producera prototyper lokalt, har Mips under året investerat i ett textillabb. Mips tillverkar där prototyper med materialhantering, tillskärning, ultraljudssvetsning, värmepressning och sömnad på ett rationellt sätt. Som en viktig del av Mips miljöarbete och att använda material med lägre miljöpåverkan har Mips förbättrat förmågan att utvärdera nya textilier genom testning och provning.

Lär dig mer om vårt arbete med textilier

En grönare framtid inom textilindustrin

“Jag tar hänsyn till klimatpåverkan vid varje beslut jag fattar.”

Läs intervjun med vår textilspecialist

Mips Integra TX: Säkerhet med hög komfort

Mips Integra TX tar den traditionella vadderingen av tyg och foam till nästa nivå genom att integrera ett lågfriktionslager.

Läs mer om Mips Integra TX

Hållbarhet

Mips är världsledande inom sitt område och har som ambition att vara branschledande även när det gäller hållbarhet. Bolaget skall leva upp till andras förväntningar och visa vägen. Det är så Mips har förutsättningar att fortsätta växa både lönsamt och hållbart.

Ladda ned rapporten om Mips hållbarhetsarbete som PDF

Utfall hållbarhet 2023

Genom att sträva efter att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt stärks Mips förmåga att fortsätta växa och samtidigt leverera ett starkt finansiellt resultat. Tillsammans med leverantörer och samarbetspartners arbetar Mips för att säkerställa;

  • att påverkan på klimat och miljö begränsas i möjligaste mån, i enlighet med Mips SBTi-åtaganden.
  • att samma värdegrund tillämpas i hela Mips värdekedja.
  • att ett socialt ansvar tas för alla medarbetare samt att mänskliga rättigheter i alla avseenden respekteras.


Science based targets

Minskat utsläpp per såld lösning i snitt med ca 21% jämfört med 2022

UN Global Compact

Utfört tredjepartsrevisioner hos de tre mest strategiskt viktiga leverantörerna i leverantörskedjan

Circular product offering

Erbjudit 100% postindustriell plast i Mips mest sålda lösning hos Mips leverantörer

Mips totala klimatpåverkan

Under 2021 genomförde Mips sin första kartläggning av sin totala klimatpåverkan enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Under 2022 och 2023 har Mips fått tillgång till mer granulär data och kunnat förfina analysen av de totala utsläppen. Detta har inneburit att de estimat som användes 2021 har kunnat uppdateras till mer exakt data. Föregående år satte Mips som mål att till och med 2030 sänka de totala utsläppen med 42 procent baserat på SBTis beräkning utan tillväxt. För 2023 var målsättningen att minska utsläppen med 12 procent per såld enhet och resultatet blev en minskning med 20,8 procent i snitt per såld enhet.

Totala utsläpp 2023

Total climate emission

Total climate emission
Totalt 4 434 tco2e 4434
Produktion
Råmaterial39,9%
Elleverantör38,8%
Transporter4,7%
Totalt83,4%
Övrigt
Övrigt9,6%
Resor4,3%
Köldmedia / AC1,9%
El, Kina0,6%
Vatten0,0%
El, Sverige0,0%
Totalt16,6%

En hållbar produkt

Mips verkar kontinuerligt för att begränsa påverkan på miljön och klimatet, vilket är något som ständigt utvärderas liksom leveranskedjans och produkternas hållbarhet och faktiska påverkan på omvärlden. Under året fortsatte Mips kartläggningen av verksamhetens totala miljöpåverkan.

En stark företagskultur 

En del av Mips vision är att med vår teknologi säkerställa att hjälmar inom alla kategorier skyddar användarna betydligt bättre än vad dagens teststandarder förespråkar.

Vi är pionjärer inom detta viktiga område, vilket ställer höga krav på att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens och passion för att hela tiden göra säkrare och bättre produkter. Trots att vi är världsledande på det vi gör, är vi ödmjuka och nyfikna på att lära oss mer. Vi utmanar ständigt oss själva och uppmuntrar alla medarbetare att vara sitt bästa jag varje dag.

Hjälmsäkerhet

En hållbar samhällsutveckling är mycket viktigt för oss och vi anser att Mips teknologi och produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle, då de syftar till att medföra en förbättring av hjälmskyddet för både sportutövare och användare inom yrkesmässigt bruk. Förbättrat hjälmskydd leder till ökad trygghet och säkerhet, och minskar risken för både kort- och långvariga sjukskrivningar och bestående skador.

En hållbar leveranskedja

Vi har ingen egen produktion utan använder oss av externa leverantörer för tillverkning av våra säkerhetssystem. För att försäkra oss om att leveranskedjan och tillverkningen av produkterna är hållbara, behöver vi säkerställa att leverantörernas leveranskedja lever upp till internationella krav, lagar och konventioner.

Vår mission:

Leda världen mot säkrare hjälmar