Årsstämma 2024

Årsstämma i Mips AB kommer att äga rum tisdagen den 7 maj 2024 på Mips huvudkontor i Täby.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman är välkomna att lämna förslag till styrelsen på e-post: legal@mipsprotection.com eller med brev till följande adress:

Mips AB

Att: Årsstämma 2024

Kemistvägen 1B

183 79 Täby

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste ärendet ha inkommit till styrelsen senast den 19 mars 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till Mips valberedning kan göra detta på e-post: valberedningen@mipsprotection.com  eller med brev till följande adress:

Mips AB

Att: Valberedningen

Kemistvägen 1B

183 79 Täby

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 5 december 2023.