Årsstämma 2024

Mips årsstämma ägde rum i Täby den 7 maj 2024.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Totalt var cirka 64 procent av aktierna och rösterna i bolaget representerade på stämman. Protokoll och övriga handlingar från årsstämman återfinns nedan.

Tillgängliga dokument