Jonas Rahmn

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem sedan 2012. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född 1967. Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Aktuella uppdrag:
Styrelseledamot i Apica AB, Knoxville AB, ExOpen Systems Aktiebolag samt Ekoligens AB.

Utvalda historiska uppdrag:
Partner på KTH Chalmers Capital. Styrelseledamot i Norröna Sport AS.

Innehav i bolaget:
33 500 aktier avser innehav den 31 december 2021.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare..