Jonas Rahmn

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem sedan 2012. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född 1967. Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Aktuella uppdrag:
VD och ägare Rafn Advice AB. Styrelseledamot i Apica AB. Styrelseledamot i Knoxville AB. Styrelseledamot ExOpen Systems AB. Styrelseledamot Ekoligens AB.

Utvalda historiska uppdrag:
Partner KTH Chalmers Capital. Konsult Accenture.

Innehav i bolaget:
33 500 aktier avser innehav den 31 december 2020.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare..