Jonas Rahmn

Styrelsemedlem

Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född 1967. Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Aktuella uppdrag:
Styrelseordförande i Apica AB. Styrelseledamot i Knoxville AB, ExOpen Systems Aktiebolag, Ekoligens AB samt Relox Robotics AB.

Utvalda historiska uppdrag:
Partner på KTH Chalmers Capital och styrelseledamot i Norröna Sport AS.

Innehav i bolaget:
33 500 aktier avser innehav den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare..