2021-07-22, 07:30 CET

Delårsrapport januari–juni 2021