2022
Årsredovisning

Ladda ned årsredovisningen

Mips är sprunget ur vetenskap och forskning, med missionen att leda världen mot säkrare hjälmar

Scrolla

2022 i korthet

MSEK

Nettoomsättning

MSEK

Rörelseresultat

Rörelsemarginal

Utdelning av nettoresultat

Föreslagen utdelning avseende 2022

Nettoomsättning

MSEK

2018 2019 2020 2021 2022
Net sales (Million SEK) 193 268 365 608 563

Rörelseresultat

MSEK

2018 2019 2020 2021 2022
Operating profit (Million SEK) 73 108 167 326 229

Utdelning

Utdelning per aktie, SEK

2019 2020 2021 2022 2023*
Dividend per share, SEK 2.5 3 3.5 5 5.5

*Föreslagen utdelning avseende 2022

Vår fokusmarknad har växt

Under 2022 gjordes en uppdaterad estimering av den totala hjälmmarknaden samt Mips fokusmarknad. Den visade en ökning på 65M till totalt 195M hjälmar.

Säkerhet Motorcykel Sport
Tidigare marknadsuppskattning 70 30 30
Ökad marknadsuppskattning 40 10 15

Våra nya finansiella mål för 2027

Vi har vuxit snabbare än förväntat under de senaste åren och ligger i framkant enligt den tidigare strategiska planen som sträckte sig till 2025. Detta i kombination med att den adresserbara marknaden dessutom vuxit ledde till att vi uppdaterade den långsiktiga strategin under 2022 samt satte nya finansiella mål som sträcker sig till 2027.

Nettoomsättning

Rörelsemarginal

Utdelning av nettoresultat

VD har ordet

Många positiva steg tagna under ett utmanande år

2022 går, liksom föregående år, till historien som ett annorlunda år, för världen och för Mips. Vi har levt i efterdyningarna av Covid-19, omvärlden har påverkats av den fruktansvärda ryska invasionen av Ukraina samt att vi har upplevt en markant, om än tillfällig, inbromsning i den för Mips så viktiga cykelkategorin. Samtidigt ser vi även nya utmaningar till följd av att den makroekonomiska bilden ändras fort med höjda räntor, högre energipriser samt kraftig inflation på både mat och andra varor. Trots dessa utmaningar ser jag ljust på framtiden för Mips som företag.

Nya Mips säkerhetssystem

Vi lanserade tre nya produkter 2022. Mips Air Node, Mips Integra Split och Mips Integra TX har alla lågfriktionslagret integrerat i sin design, vilket ger samma säkerhetsnivå, utan att kompromissa med hjälmens vikt eller passform.

Ökad marknadsandel och varumärkeskännedom

Genom att lägga till fler varumärken och modeller under året i alla våra kategorier; Sport, Motorcykel och Säkerhet, ökar vi effektivt vår marknadsandel och höjer vår varumärkeskännedom. Samtidigt kan vi också se att vår varumärkeskännedom ökar i den viktiga målgruppen av hjälmanvändare som ännu inte äger en hjälm med Mips säkerhetssystem. Under de senaste två åren har medvetenheten i denna grupp ökat från 19% till 25%, en viktig ökning eftersom vi kan se att personer som känner till Mips också tenderar att välja Mips.

Vår vision är att reducera huvudskador och rädda fler liv

Vi har en uppdaterad ambitiös strategi som vi kommunicerade externt i samband med kapitalmarknadsdagen i juni 2022. Jag kan även konstatera att vår affärsmodell fungerar i turbulenta tider och framför allt ser vi att varumärken och konsumenter efterfrågar våra produkter världen över och vi ser särskilt en positiv utveckling i övriga hjälmkategorier. Medvetenheten om Mips har aldrig varit större och vi vet att om man känner till vad vi försöker adressera med vår teknologi så är man även beredd att betala mer för en hjälm utrustad med vår teknologi. Med alla dessa saker i ryggen ser vi det som ännu viktigare att fortsätta investera i vår resa och försöka implementera Mips i så många hjälmar som möjligt.

Max Strandwitz, VD

Ny designidentitet

Mips nya produkt- och varumärkesidentitet är designad för att förbättra användarens helhetsupplevelse av hjälmen. För att uppnå det behövde Mips skapa ett mer samstämmigt designspråk. Färg, form och grafik har varit hörnstenarna i arbetet. Mips strävar efter ökad säkerhet, med fokus på varje liten detalj, vilket återspeglas i produktdesignen.

Läs mer om vår designidentitet

3 nya Mips säkerhetssystem

Mips Air Node

Läs mer om Air Node

Mips Integra Split

Läs mer om Integra Split

Mips Integra TX

Läs mer om Integra TX

Hållbarhet

Mips är världsledande inom sitt område och har som ambition att vara branschledande även när det gäller hållbarhet. Bolaget skall leva upp till andras förväntningar och visa vägen. Det är så Mips har förutsättningar att fortsätta växa både lönsamt och hållbart.

Ladda ned hela hållbarhetsrapporten som PDF

Nyckelmål hållbarhet 2023

Vi förstår klimatutmaningen och stödjer ambitionerna i Parisavtalet. För att öka förståelsen om hur vi kan minska vår klimatpåverkan behöver vi först få full inblick i våran klimatpåverkan. Det kommer att leda vägen framåt. 

Science based targets

Minska utsläpp per såld produkt med totalt 12%.

UN Global Compact

Utföra tredjepartsrevisioner hos de tre mest strategiskt viktiga leverantörerna i leverantörskedjan.

Circular product offering

Erbjuda 100% postindustriell plast i vår mest sålda säkerhetslösning hos våra leverantörer.

Mips totala klimatpåverkan

Under 2021 genomfördes en första kartläggning av Mips totala klimatpåverkan enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Under 2022 har vi fått tillgång till mer granulär data och kunnat förfina analysen av de totala utsläppen. Detta har inneburit att de estimat som användes 2021 har kunnat uppdateras till mer exakt data. 2022 satte vi som mål att till och med 2030 sänka de totala utsläppen med 42 procent baserat på SBTi’s beräkning utan tillväxt: För 2023 är vår målsättning att minska de totala utsläppen med 12 procent per såld enhet.

Totala utsläpp 2022

Total climate emission

Övrigt Produktion
Totalt 6,250 tco2e 650 5600
Produktion
Råmaterial45.8%
Elleverantör40.3%
Transporter4.3%
Totalt90.9%
Övrigt
Övrigt4,5%
Resor / IT2,9%
Köldmedia / AC1,4%
El, Kina0,4%
Vatten0,1%
El, Sverige0.0%
Totalt9.3%

En stark företagskultur 

En del av Mips vision är att med vår teknologi säkerställa att hjälmar inom alla kategorier skyddar användarna betydligt bättre än vad dagens teststandarder förespråkar.

Vi är pionjärer inom detta viktiga område, vilket ställer höga krav på att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens och passion för att hela tiden göra säkrare och bättre produkter. Trots att vi är världsledande på det vi gör, är vi ödmjuka och nyfikna på att lära oss mer. Vi utmanar ständigt oss själva och uppmuntrar alla medarbetare att vara sitt bästa jag varje dag.

48/52

Vi har uppnått målet om en arbetsplats med jämn könsfördelning med 40–60 fördelning mellan kvinnor och män, för 2022 var dessa siffror 48 kvinnor och 52 män.

Hjälmsäkerhet

En hållbar samhällsutveckling är mycket viktigt för oss och vi anser att Mips teknologi och produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle, då de syftar till att medföra en förbättring av hjälmskyddet för både sportutövare och användare inom yrkesmässigt bruk. Förbättrat hjälmskydd leder till ökad trygghet och säkerhet, och minskar risken för både kort- och långvariga sjukskrivningar och bestående skador.

11

Levererat elva kundprojekt med postindustriell plast. Målet för 2022 var att leverera tre kundprojekt med postindustriell plast.

En hållbar leveranskedja

Vi har ingen egen produktion utan använder oss av externa leverantörer för tillverkning av våra säkerhetssystem. För att försäkra oss om att leveranskedjan och tillverkningen av produkterna är hållbara, behöver vi säkerställa att leverantörernas leveranskedja lever upp till internationella krav, lagar och konventioner.

GHG

Greenhouse Gas Protocol

Produktutvecklingsprocessen är sedan 2022 uppdaterad med att inkludera en klimatberäkning i enlighet med the Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet).

Vår mission:

Leda världen mot säkrare hjälmar

Ladda ned årsredovisningen

Tack för att du har tagit dig tid att läsa höjdpunkterna i vår årsrapport. För dig som vill läsa mer, ladda ned hela rapporten nedan.