Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 i MIPS AB (publ) ägde rum tisdagen den 15 maj 2018 kl 15.00, GT 30:s lokaler, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Totalt var cirka 33 procent av aktierna och rösterna i bolaget representerade på stämman.

Protokoll och övriga handlingar från årsstämman återfinns nedan.