Årsstämma 2023

Mips årsstämma hålls i Täby den 10 maj 2023

Mips AB:s årsstämma hålls onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10:00 på Mips huvudkontor i Täby.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med en sådan begäran till styrelsen för Mips AB via email till legal@mipsprotection.com eller post till Mips AB, Kemistvägen 1B, 183 79 Täby, senast den 22 mars 2023.