Årsstämma 2023

Mips årsstämma ägde rum i Täby den 10 maj 2023

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Totalt var cirka 55 procent av aktierna och rösterna i bolaget representerade på stämman.

Protokoll och övriga handlingar från årsstämman återfinns nedan.