Johan Sauer

Försäljningschef

Född 1978 och Försäljningschef sedan 2018.

UTBILDNING OCH PROFES­SIONELL ERFARENHET:
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm, MS Accounting and Managerial Finance. University of New Mexico, Anderson School of Management. Tidigare Executive Vice President på RECCO AB.

Aktuella uppdrag:
Ägare av, och styrelseledamot i, Fall Line AB.

Utvalda historiska uppdrag:
Senior Associate, Arkwright AB.

Innehav i bolaget:
53 000 teckningsoptioner
avser innehav den 31 december 2021.