Produkter som skyddar användaren

För MIPS är en hållbar samhällsutveckling mycket viktigt och bolaget anser att dess teknologier och produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle då de är utformade för att förbättra hjälmskyddet för både sportutövare och användare inom yrkesmässigt bruk.

Förbättrat hjälmskydd leder till ökad trygghet och säkerhet, och minskar risken för både kort- och långvariga sjukskrivningar och bestående skador.

MIPS är en global marknadsledare inom hjälmbaserat rotationsskydd och partner till många av världens ledande hjälmvarumärken. Våra patenterade lösningar är baserade på mer än 20 års forskning i samarbete med KTH och Karolinska Institutet i Stockholm. Traditionellt har hjälmar endast utformats för att skydda mot raka islag som riskerar att leda till skallfrakturer. MIPS lågfriktionsskikt imiterar hjärnans eget skyddssystem och är utformat för att skydda hjärnan mot sneda islag (rotationsrörelser), vilket traditionella hjälmar inte skyddar emot. Tillsammans med våra kunder arbetar vi aktivt för att öka medvetenheten om fördelarna med att utrusta hjälmar med skydd mot rotationsrörelser.

Vi ser hur ett ökat säkerhetsmedvetande och en ökad medvetenhet om riskerna och följderna av hjärnskador driver efterfrågan på våra produkter. Vi verkar också i internationella universitets- och forskningsmiljöer där vi arbetar aktivt med att försöka tillse att testning för rotationsrörelser ska vara en del av standardprotokollet för tester och certifiering av hjälmar. Därtill är MIPS medlem i ett flertal testorgan runt om i världen och har även en aktiv dialog med ett flertal universitet för att säkerställa en forskningsbaserad utveckling av tester och standarder.

Risker

Även om MIPS ser sig som marknadsledande med en patenterad teknologi som bidrar till ett hållbart samhälle så är det viktigt att det fortsätter så. Konkurrens från ny teknik och risker för patentintrång eller stämningar finns alltid. MIPS har ett omfattande försäkringsskydd. Vidare har bolaget både egna jurister samt anlitar externa experter inom IP-rättslig expertis. MIPS har omfattande utbildningsprogram för de kunder som säljer MIPS teknologi i hur man marknadsför teknologin korrekt för att minimera risken för eventuella legala tvister samt även för skador på varumärket.

INDIKATORER FÖR PRODUKTER SOM SKYDDAR ANVÄNDARNA

Antal patent
Antalet patentfamiljer ökade med 4 stycken från 36 stycken för 2019 till 40 stycken för 2020.

Teknologier
En ytterligare teknologi lanserades under 2020 och totalt finns 10 stycken olika.

Klagomål, reklamationer
Maximalt 5 reklamationer per 1 000 000 sålda enheter.
För 2020 uppgick detta till 5 per 1 000 000 sålda enheter.