Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 i MIPS AB (publ) ägde rum torsdagen den 7 maj 2020 kl. 15.00 på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Totalt var cirka 42 procent av aktierna och rösterna i bolaget representerade på stämman.

Protokoll och övriga handlingar från årsstämman återfinns nedan.